MEMAB logotyp

Eget dricksvatten

Vattenbrist på landsbygden 2018

Om du som bor på landsbygden märker att din brunn håller på att sina finns möjlighet att få hämta vatten hos Mullsjö Energi & Miljö. Vi kan hjälpa till med vatten för hushållsbehov, det vill säga matlagning, dryck, disk, hygien och tvätt. För djurbesättningar är vår möjlighet att hjälpa till begränsad. Börja med att kontakta oss:

Erika Svensson, teknisk handläggare, 0392-14042

Infocenter 0392-14000

Egen brunn som sinar

Har du egen brunn och behöver dricksvatten för eget bruk? Det finns att hämta vid en väggutkastare hos brandstationen på Garverigatan 2 i Mullsjö. Du måste ha med dig eget kärl (vattendunk) för att hämta vattnet.

 

Har du en egen brunn kan miljöförvaltningen hjälpa dig med råd och information. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel och för att undersöka kvaliteten.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten

Det är lämpligt att ta prov på dricksvattnet vart tredje år om vattnet används till ett hushåll med en familj. Vid en normal kontroll analyseras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som otjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas till dryck eller matlagning. 
Tjänligt med anmärkning: Vattnet går att använda för dryck och matlagning men har brister som bör åtgärdas. 
Tjänligt: Vattnet är lämpligt som dricksvatten till för dryck och matlagning.

För mer information om dricksvatten, se miljöförvaltningens sida via i länktipsrutan.