MEMAB logotyp

Eget dricksvatten

Har du en egen brunn kan miljöförvaltningen hjälpa dig med råd och information. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel och för att undersöka kvaliteten.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten

Det är lämpligt att ta prov på dricksvattnet vart tredje år om vattnet används till ett hushåll med en familj. Vid en normal kontroll analyseras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som otjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas till dryck eller matlagning. 
Tjänligt med anmärkning: Vattnet går att använda för dryck och matlagning men har brister som bör åtgärdas. 
Tjänligt: Vattnet är lämpligt som dricksvatten till för dryck och matlagning.

För mer information om dricksvatten, se miljöförvaltningens sida via i länktipsrutan.