MEMAB logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Dricksvatten

Allmänt om dricksvatten  

En människa lär klara sig utan mat i 3 veckor men utan vatten klarar man sig bara i 3 dagar. Det är därför vatten sägs vara det viktigaste av alla livsmedel.

 Totalt använder de svenska hushållen ca 140 liter vatten per person och dygn eller ca 50 m3 per år. En människa behöver dricka ca 2 liter vatten per dygn vilket motsvarar ca 1% av den totala förbrukningen d v s vattnet används till mycket mer än bara dricksvatten.

VATTNETS ANVÄNDNING

LITER/PERSON OCH DYGN

PROCENT

Dryck och matlagning

10

6

Bevattning, övrigt  

10

6

Disk

15

11

Tvätt

15

11

WC

30

22

Personlig hygien

60

44

TOTALT 

140

100

 

  

Pil upp

Hårt eller mjukt vatten?

Vattenhårdhet i Sverige
Olika delar av Sverige har olika hårt vatten, men ca 80% av Sverige har mjukt vatten. Områden med kalkhaltiga bergarter har ofta hårt vatten. Vattnet klassas som hårt, medelhårt eller mjukt beroende på hur mycket kalciumoxid (en typ av salt) det innehåller. I Mullsjö är vattnet mjukt. Hårdheten ligger på ca 2-4 °dH.

Mjukt vatten:

0-6 °dH

Medelhårt vatten:

7-13 °dH

Hårt vatten:

14-20 °dH