MEMAB logotyp

Mätarens placering

Vattenmätaren ska placeras enligt svensk standard. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att mätarplatsen uppfyller aktuella krav. Innan vattenmätaren monteras ska vattenmätarplatsen godkännas av Mullsjö Energi & Miljö AB.

Mullsjö Energi & Miljö AB tillhandahåller, monterar, byter och äger vattenmätarna. Fastighetsägaren är skyldig att vårda sin vattenmätare samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte.

Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt kontrollerbart återsugningsskydd (backventil) är fastighetsägarens egendom. Backventilen skall uppfylla kraven enligt SS-EN 1717.

 

Montering av mätaren

Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Standard bygglängd på vattenmätaren är 220 mm. Anpassa vattenmätarkonsolen efter denna standard.

Mätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte heller placeras framför den. Mätaren ska placeras innanför husets yttervägg så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och annan yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Om vattenanslutningen till mätaren är större än 50 millimeter bör golvbrunn finnas. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Belysningen ska vara god.

För industrier och verksamheter med behov av större vattenmätare än standardmätaren Qn2,5 gäller delvis andra monteringsanvisningar. Kontakta alltid Mullsjö Energi & Miljö i dessa fall.

Vattenmätaren plomberas vid montering. Plomberingen får inte brytas. Skulle plomberingen gå sönder ska du alltid kontakta Mullsjö Energi & Miljö direkt.