MEMAB logotyp

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen för vattenmätaren är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra, bland annat måste du innan mätarbytet kontrollera att dina avstängningsventiler fungerar samt se till att mätaren är lätt att komma åt.

Vattenmätaren ägs av Mullsjö Energi & Miljö AB, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge huvudmannen (Mullsjö Energi & Miljö AB) tillträde vid behov. Mullsjö Energi & Miljö AB sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätare i kommunen.  Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt kontrollerbart återströmningsskydd (backventil) är fastighetsägarens egendom.

Vattenmätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Vattentjänstlagen. Vid väsentliga brister kan Mullsjö Energi & Miljö AB neka en fastighet att vara kopplad till VA-ledningsnätet. Om en skada på fastighetens VA-installation uppstår vid mätarbyte så är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärd och kostnader.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Ha för vana att årligen kontrollera avstängningsventilerna vid vattenmätaren. Vid en akut vattenläcka i huset kan det få avgörande betydelse att ventilerna går att stänga snabbt.

Gör så här:

Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet inte snurrar) och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.

Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?

Kontakta en rörläggare om du behöver åtgärda brister på din VA-installation, till exempel byta ventiler. Mullsjö Energi & Miljö AB samverkar oftast med rörläggaren och utför mätarbytet vid samma tillfälle som bristerna åtgärdas.

Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss.