MEMAB logotyp

Vattenmätare

VA-avgiften innehåller såväl fasta som rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden baseras på förbrukad mängd vatten. För att mäta hur mycket vatten som används har varje kund en vattenmätare. I flerfamiljshus är det vanligt att kostnaden för vatten ingår i hyran, då finns det bara en vattenmätare i varje fastighet.


Fördelar med vattenmätare hos enskilda kunder: 

• Skälig och rättvis kostnadsfördelning mellan kunderna.

• Miljömässiga vinster. När var och en har koll på sin förbrukning minskar den totala förbrukningen.

• Lättare att upptäcka eventuellt läckage eller  onormal förbrukning. 


Vattenmätaren ägs av Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB tillhandahåller, installerar och äger vattenmätaren. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge huvudmannen (Mullsjö Energi & Miljö AB) tillträde till den vid behov. 

Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren. Detta innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan. Återströmningsskydd (backventil) skall finnas för både kall- och varmvatten. Om vattenmätaren inte sköts kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Så här fungerar vattenmätaren

Uppe på vattenmätaren finns ett litet svart kugghjul. Detta hjul snurrar när vatten används i fastigheten och förbrukningen mäts. Om alla kranar i huset är stängda och hjulet ändå snurrar tyder detta på att det finns en droppande kran eller läcka någonstans i huset. Man kan alltså använda vattenmätaren för att kontrollera så att allt står rätt till i huset.

Dina VA-fakturor under året baseras på en beräknad förbrukning efter inlämnade mätarställningar. Varje höst i september skickar vi ut avläsningskort där du ska fylla i mätarens ställning och returnera kortet till oss. När du läser av din vattenmätare är det en bra idé att också passa på att kontrollera så att avstängningsventilerna före och efter mätaren fungerar. 

Det är bra att kontrollera sin vattenmätare mer än en gång per år. Då kan du snabbt se om din förbrukning ökar, det kan i så fall vara en indikation på läckage i din fastighet.

Vattenmätaren är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in.