MEMAB logotyp

Eget avlopp

Har du enskilt avlopp är du själv ansvarig för att anläggningen har tillstånd och att den uppfyller de lagkrav som finns.

Naturvårdsverkets hemsida finns information om lagar och regler för enskilda avlopp.

Vill du läsa om avloppsteknik och hur du kan planera ditt avlopp så finns mycket info på avloppsguiden.se

Avloppsvatten som inte är tillräckligt renat påverkar både yt- och grundvattnet, kan sprida smitta och även förorena din egen och grannarnas vattentäkt. Det bidrar också till övergödningen av våra vatten.

Häll inte miljöfarliga ämnen i ditt enskilda avlopp då det påverkar markens nedbrytningsprocesser.

 

PR Slamsugning: 0515-138 46