MEMAB logotyp

Avlopp

Vatten ingår i ett kretslopp. Ju renare avloppsvatten, desto renare är våra sjöar och vattendrag.

Avloppsvatten ett samlingsnamn för:

  • Dagvatten. Regn och smältvatten som kommer från vägar, hustak och gräsytor.

  • Spillvatten. Vatten du använt i ditt hem. Från dusch, disk och toalett. Hit räknas också vatten från industrier.

Det här hör inte hemma i ditt avlopp:

  • avfettnings- och lösningsmedel

  • färger

  • olja

  • bensin och liknande produkter

  • fett i större mängd

  • läkemedel

  • vätskor som är sura, frätande eller giftiga

  • sådant som kan orsaka stopp eller avlagring, bilda gaser eller explodera.