MEMAB logotyp

Taxa vatten och avlopp

Ny VA-taxa 2019

Kommunfullmäktige har antagit en ny VA-taxa som börjar gälla från och med första januari 2019. VA-taxan finns att läsa i sin helhet via länken i Dokumentrutan. De avgifter som du betalar för på din faktura, kan du läsa om i paragraf 13, Brukaravgifter.

Taxan består av en fast avgift och en rörlig avgift. För flerfamiljshus införs dessutom en lägenhetsavgift.

För villaägare innebär den nya VA-taxan inga prisförändringar under 2019.

Den fasta avgiften varierar beroende på hur stora och hur många mätare som sitter i fastigheten. Avgiften påverkas också av hur stor årsförbrukning man har. För flerbostadshus och verksamheter kan den fasta avgiften bli högre från och med 2019.

Den rörliga kostnaden är oförändrad under 2019 för alla abonnenter. En kubikmeter vatten kostar 20,75kr inklusive moms. Den rörliga kostnaden täcker både produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Lägenhetsavgiften berör endast hyreshus.

 

Byggvatten

För sk. byggvatten betalar du en avgift på 20,75 kr inklusive moms om det finns en mätare. Om mätning inte sker uppskattas vattenförbrukningen till 30 kubikmeter/år och lägenhet.

 

Särskilda avgifter, vatten

 
Inklusive moms
Nedtagning av vattenmätare   675 kr
Uppsättning av vattenmätare   675 kr
Avstängning av vattentillförsel   675 kr
Påsläpp av vattentillförsel   675 kr
Montering/demontering av strypbricka i vattenmätare   675 kr
Förgäves besök   675 kr
Länsning av vattenbrunn   950 kr
Kostnad frusen mätare   1944 kr