MEMAB logotyp

Taxa vatten och avlopp

Mullsjö kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja priserna för vatten och avlopp i Mullsjö kommun från och med 1 januari 2018.

Vatten och avlopp i Mullsjö kommun finansieras med VA-taxan.

Verksamheten består av allt mellan vattenverk och avloppsreningsverk. 

VA-taxan består av en fast och en rörlig del.

Rörlig kostnad/år inklusive moms är 20,75 kr/kubikmeter levererat vatten, förbrukning.

Fast kostnad kronor per år inklusive moms

Mätarstorlek 0 - 500 m3 501 - 2000 m3 2001 - m3
Småhus Qn 2,5 3 400 kr 4 075 -
2xQn 2,5 - 4 075 8 200
Industri Qn 6 - 4 075 8 200
Industri Qn 10 - 4 075 8 200

 

Byggvatten

För sk. byggvatten betalar du en avgift på 20,75 kr inklusive moms om det finns en mätare. Om mätning inte sker uppskattas vattenförbrukningen till 30 kubikmeter/år och lägenhet.

 

Särskilda avgifter, vatten

 
Inklusive moms
Nedtagning av vattenmätare
675 kr
Uppsättning av vattenmätare
675 kr
Avstängning av vattentillförsel
675 kr
Påsläpp av vattentillförsel   675 kr
Montering/demontering av strypbricka i vattenmätare
675 kr
Förgäves besök

675 kr
Länsning av vattenbrunn
950 kr