MEMAB logotyp

Taxa vatten och avlopp

Mullsjö kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja priserna för vatten och avlopp i Mullsjö kommun från och med 1 januari 2016.

Vatten och avlopp i Mullsjö kommun finansieras med VA-taxan.

Verksamheten består av allt mellan vattenverk och avloppsreningsverk. 

 

VA-taxan består av en fast och en rörlig del.

Rörlig kostnad/år inkl moms är 20,34 kr/kubikmeter levererat vatten, förbrukning.

 

Fast kostnad per år inkl. moms

Mätarstorlek 0 - 500 m3 501 - 2000 m3 2001 - m3
Småhus Qn 2,5 3 356 kr 4 017 kr -
2xQn 2,5 - 4 017 kr 8 034 kr
Industri Qn 6 - 4 017 kr 8 034 kr
Industri Qn 10 -  4017 kr  8 034 kr

 

Byggvatten

För sk. byggvatten betalar du en avgift på 20,34kr inkl.moms om det finns en mätare. Om mätning inte sker uppskattas vattenförbrukningen till 30 kubikmeter/år och lägenhet.

 

 

Särskilda avgifter, vatten

 
Inkl. moms
Nedtagning av vattenmätar
665 kr
Uppsättning av vattenmätare
665 kr
Avstängning av vattentillförsel
665 kr
Påsläpp av vattentillförsel   665 kr
Montering/demontering av strypbricka i vattenmätare
665 kr
Förgäves besök

665 kr
Länsning av vattenbrunn
929 kr