MEMAB logotyp

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) som trädde i kraft från och med den 1 jan 2015, gäller fortfarande.

ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Läs mer om de allmänna bestämmelserna, se pdf-fil i dokumentrutan.

Va-taxa

I taxan finns information om hur taxan är uppbyggd, vem som är avgiftsskyldig och vad som ska betalas av de anslutna för anläggnings- och  brukningsavgifter. Läs mer om taxan, se pdf-fil i dokumentrutan.