MEMAB logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Avgifter och regler för vatten/avlopp

VA-avgiften innehåller såväl fasta som rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden baseras på förbrukad mängd vatten. För att mäta hur mycket vatten som används har varje kund en vattenmätare. I flerfamiljshus är det vanligt att kostnaden för vatten ingår i hyran, då finns det bara en vattenmätare i varje fastighet.

Flyttanmälan och ägarbyte

Avflyttning och inflyttning i en fastighet skall anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB på blanketten Ägarbyte som du hittar på fliken Blanketter

Både du som flyttar från fastigheten och den nya abonnenten ska fylla i sina uppgifter på samma blankett.

Blanketten gäller för vatten/avlopp och fjärrvärme.

Anslutning till VA-nätet

Skall du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp skall detta anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB senast tre veckor innan VA-anläggningen tas i bruk. Använd blanketten Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Se rutan länktips på denna sida.

Samtliga blanketter har vi samlat på fliken Kundservice, Blanketter.

Abonnemang och fakturafrågor

Frågor rörande abonnemang, fakturor och liknande besvaras av Mullsjö Energi & Miljö AB:s kundtjänst på telefon 0392-140 43, måndag-torsdag kl. 09:00-11:30.