Avgifter och regler - Mullsjö Energi och Miljö
MEMAB logotyp

Avgifter och regler för vatten/avlopp

VA-avgiften innehåller såväl fasta som rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden baseras på förbrukad mängd vatten. För att mäta hur mycket vatten som används har varje kund en vattenmätare. I flerfamiljshus är det vanligt att kostnaden för vatten ingår i hyran, då finns det bara en vattenmätare i varje fastighet.

Flyttanmälan och ägarbyte

Avflyttning och inflyttning i en fastighet skall anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB på blanketten Ägarbyte som du hittar på fliken Blanketter

Både du som flyttar från fastigheten och den nya abonnenten ska fylla i sina uppgifter på samma blankett.

Blanketten gäller för vatten/avlopp och fjärrvärme.

Anslutning till VA-nätet

Skall du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp skall detta anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB senast tre veckor innan Va-anläggningen tas i bruk. Använd blanketten Anmälan Vatten- och avloppsinstallation (288 Kb). Se rutan länktips på denna sida.

Samtliga blanketter har vi samlat på fliken Kundservice, Blanketter.

Abonnemang och fakturafrågor

Frågor rörande abonnemang, fakturor och liknande besvaras av Mullsjö Energi & Miljö AB:s kundtjänst på telefon 0392-140 43, måndag-torsdag kl. 09:00-11:30.