MEMAB logotyp

Avgifter och regler för vatten/avlopp

VA-avgiften innehåller såväl fasta som rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden baseras på förbrukad mängd vatten. För att mäta hur mycket vatten som används har varje kund en vattenmätare. I flerfamiljshus är det vanligt att kostnaden för vatten ingår i hyran, då finns det bara en vattenmätare i varje fastighet.

Flyttanmälan och ägarbyte

Avflyttning och inflyttning i en fastighet skall anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB på blanketten Ägarbyte som du hittar på fliken Blanketter

Både du som flyttar från fastigheten och den nya abonnenten ska fylla i sina uppgifter på samma blankett.

Blanketten gäller för vatten/avlopp och fjärrvärme.

Anslutning till VA-nätet

Skall du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp skall detta anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB senast tre veckor innan Va-anläggningen tas i bruk. Använd blanketten Vatten- och avloppsinstallation (288 Kb). Se rutan länktips på denna sida.

Samtliga blanketter har vi samlat på fliken Kundservice, Blanketter.

Abonnemang och fakturafrågor

Frågor rörande abonnemang, fakturor och liknande besvaras av Mullsjö Energi & Miljö AB:s kundtjänst på telefon 0392-140 43, måndag-torsdag kl. 09:00-11:30.

Tvätta bilen – men var?

Vi har fått en del frågor om biltvätt och här kommer svar.

Det bästa alternativet är att åka till en biltvätt eller en ”gör det själv-anläggning”. Biltvättar har reningsanläggningar som tar hand om de giftiga ämnena i biltvättvattnet.

Även om man kör en extra sträcka för att komma till biltvätten, blir det mer miljövänligt än om man tvättar bilen på hemmaplan enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Detta beror främst på att flera av föroreningarna i biltvättvatten är mycket giftiga för människor och miljön. Föroreningarna bryts ner långsamt eller inte alls i naturen.

I Mullsjö kommun är det tillåtet att spola bilen ren från lera, grus och damm med enbart vatten. Vill man spola av sin bil gäller följande riktlinjer:

• Inga rengöringsmedel får användas
• Bilen ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken. Markägarens tillstånd krävs

Fultvätt

Det är aldrig tillåtet att skölja av eller tvätta bilen på gatan eller på andra hårda ytor, där vattnet leds bort till dike, vattendrag eller dagvattenbrunn.