MEMAB logotyp

Avgifter och regler för vatten/avlopp

Ändrad taxa för vatten och avlopp

Mullsjö kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja priserna för vatten och avlopp i Mullsjö kommun. Mer information finns under Taxa och allmänna bestämmelser.

Flyttanmälan och ägarbyte

Avflyttning och inflyttning i en fastighet skall anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB på blanketten Flyttanmälan som du hittar på fliken Blanketter

Både du som flyttar från fastigheten och den nya abonnenten kan fylla i sina uppgifter på samma blankett.

Blanketten gäller för vatten/avlopp, renhållning och fjärrvärme.

 

Anslutan till VA-nätet

Skall du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp skall detta anmälas till Mullsjö Energi & Miljö AB senast tre veckor innan VA-anläggningen tas i bruk. Använd blanketten Servisanmälan för vatten och avlopp. 

 

Samtliga blanketter har vi samlat på fliken Kundservice -> Blanketter.

 

Abonnemang och fakturafrågor

Frågor rörande abonnemang, fakturor och liknande besvaras av Mullsjö Energi & Miljö AB:s kundtjänst på telefon 0392-140 43, måndag-fredag kl. 15-16.