MEMAB logotyp

Vatten/Avlopp

Låga vattennivåer

I Jönköpings län är vattennivåerna fortsatt låga efter förra årets brist på nederbörd. För att nivåerna ska återställas krävs stora mängder regn. I Mulljsö kommun har vi fortfarande god tillgång på grundvatten i de djupare magasinen.

I god tid och i förebyggande syfte inför en eventuell torr sommar, försöker kommunerna i Jönköpings län informera om läget och hur man kan vara vattensmart. Informationen finns i länkarna nedan och kommer även att skickas ut till kommuninvånarna under våren.

Bli vattensmart (pdf 220 kB)

 

Om verksamheten

VA-verksamheten ingår som en del i Mullsjö Energi & Miljö AB's verksamhet  

Den övergripande målsättningen för VA-arbetet i Mullsjö kommun är att: 

- leverera vatten i tillräcklig mängd med god smakupplevelse och kvalité som uppfyller Livsmedelsverkets gränsvärden,

- avleda och rena avloppsvatten så optimalt som möjligt med hänsyn till hälsa och miljö,

- verka för låg resursanvändning och att näringsämnena i avloppsvattnet återförs till jord- och skogsbruk.

VA-försörjningen ingår i två kretslopp: 

- Vattnets kretslopp

- Näringsämnenas kretslopp

Källa: Fakta om vatten och avlopp,
VAV, Svenska Vatten- och
Avloppsverksföreningen,
2001