MEMAB logotyp

Vatten/Avlopp

Om VA- verksamheten

VA-verksamheten ingår som en del i Mullsjö Energi & Miljö AB's verksamhet  

Den övergripande målsättningen för VA-arbetet i Mullsjö kommun är att: 

- leverera vatten i tillräcklig mängd med god smakupplevelse och kvalité som uppfyller Livsmedelsverkets gränsvärden,

- avleda och rena avloppsvatten så optimalt som möjligt med hänsyn till hälsa och miljö,

- verka för låg resursanvändning och att näringsämnena i avloppsvattnet återförs till jord- och skogsbruk.

VA-försörjningen ingår i två kretslopp: 

- Vattnets kretslopp

- Näringsämnenas kretslopp

Källa: Fakta om vatten och avlopp,
VAV, Svenska Vatten- och
Avloppsverksföreningen,
2001