MEMAB logotyp

Slamsugning

Från och med 1 januari 2018 ansvarar June Avfall och Miljö AB för att hämta in avfall och slam från samtliga hushåll i kommunen, både från villahushåll och från hyres- och bostadsrätter. 

Fram till och med 31 december 2017 ansvarar PR Slamsugning AB för slamsugning åt Mullsjö kommun 
Entreprenör för slamsugningen är PR Slamsugning AB med säte i Falköping. Företaget har fått ett totalansvar för att operativt och administrativt ta hand om slamhanteringen åt Mullsjö kommun. När det gäller taxan är naturligtvis fortfarande kommunen ansvarig genom beslut i kommunfullmäktige enligt följande:

Boende

Specificering

Taxa inkl. moms (kr)

Permanentbostad

Tömning brunn

   983,13

Fritidshus

Tömning brunn

1 285,63

 

PR Slamsugning har hand om faktureringen, dvs. ni kommer att få en faktura utställd från PR Slamsugning (enligt taxan ovan) istället för från Mullsjö Energi & Miljö AB.

När det gäller frågor och önskemål inom slamhanteringsområdet ber vi er i fortsättningen att vända er till PR Slamsugning.

Telefon växel till PR Slamsugning är 0515-138 46

E-post: info@pr-slamsugning.se