MEMAB logotyp

Återvinningscentral

Den 1 januari 2018 övergår driften av sortergårdarna och återvinningscentralerna i Mullsjö kommun till June avfall och Miljö AB. De kommer då att kallas sortergårdar i hela området. Förändringen innebär att du kan lämna ditt grovavfall på samtliga 11 sortergårdar i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun. 


Sortergården stängd under v. 1 och 2

Observera att sortergården i Mullsjö planeras att hållas stängd under vecka 1 och 2, 2018, för att nuvarande entreprenör och June Avfall ska kunna göra ett skifte med containrar och övrig utrustning på gården. Vi hänvisar till någon av de andra sortergårdarna under denna tid. Även Habo sortergård kommer vara stängd under denna tid.


Öppettider 2018

Sortergårdarnas öppettider skickas i separat utskick i början av år 2018 till samtliga hushåll och de kommer även att finnas på www.juneavfall.se 

 

Öppettider sortergård /återvinningscentral 2017:

Måndag

13:00-18:00
13:00-19:00 april-okt 

Onsdag

13:00-18:00
13:00-19:00 april-okt 

Lördag

8:30-12:30

Återvinningscentralen, eller sortergården i Mullsjö kommun ligger på Borrgatan 7, Mullsjö och har telefonnummer 0392-142 06.

Stängt helgdagsaftnar och helgdagar

Se karta över återvinningscentralen som pdf under rutan blanketter.

På sortergården kan privatpersoner lämna avfall

Vid återvinningscentralen på Borrgatan i Mullsjö tätort kan du som privatperson lämna sorterat källavfall, grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall. 

Har ni begagnade men fungerande saker ni vill bli av med, lämna dem då i första hand till någon välgörenhetsorganisation så de kan återanvändas.

  • Containrarna där du skall lägga ditt källsorterade avfall är försedda med tydliga skyltar.

  • Hushållen betalar ingen avgift då denna tjänst finansieras via renhållningstaxan.

  • På återvinningscentralen får du hjälp av kompetent personal från BEGES Containerservice AB.

Återvinningscentralens tjänster till företag

Du som är företagare kan också lämna källsorterat avfall vid centralen mot en avgift som fastställs av kommunfullmäktige. Se "Renhållning och taxa i Mullsjö" under blanketter/dokument.

Avfall som inte kan tas emot på återvinningscentralen:

  • Läkemedel lämnas på apotek

  • Bildäck lämnas till däckhandeln

  • Eternit och asbest kan lämnas efter direktkontakt med BEGES Containerservice AB tel 0392-12359.

 

Avgifter

Företag – Deponi
(Gäller fr o m 2008-02-01)

Taxa exkl. moms (kr)

Det enda avfall som får sorteras som deponi är isolering i form av stenull eller glasfiber samt glasfibermaterial.

För detta erläggs per ton:

1372:-

 

Företag – Återvinningsbart (Gäller fr o m 2008-02-01)

Taxa exkl. moms (kr)

För inlämning av sorterat icke brännbart men återvinningsbart industri-, affärs- eller grovavfall erläggs per ton:

Sortering sker i fraktioner enligt anvisningar på ÅVC

0:-

OBS!

Tryckimpregnerat virke sorteras separat.

Gips sorteras separat.

Planglas sorteras separat.

1372:-

 

Företag – Brännbart
(Gäller fr o m 2008-02-01)

Taxa exkl.
moms (kr)

För inlämning av brännbart industri-, affärs- eller grovavfall erläggs per ton:

Tryckimpregnerat virke sorteras som icke brännbart men återvinningsbart

450:-

 

Privatpersoner

Taxa inkl.
moms (kr)

För inlämning av sorterat avfall:

0

 

Kylmöbler som normalt förekommer i hushåll
(Gäller fr o m 2005-08-13)

Taxa inkl. moms (kr)

För inlämning av kylmöbler – kylskåp, frysar och dylikt erläggs per enhet:

0

Övriga kyl- och frysapparater omfattas inte av producentansvar och kommunen har ingen skyldighet att ta emot dessa. Återvinningscentralen kan däremot ta hand om dessa produkter mot en särskild avgift.