MEMAB logotyp

Kompostering

Om du som fastighetsägare vill börja kompostera ditt matavfall ska du anmäla detta till Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner på blanketten Anmälan om kompostering. Anmälan är kostnadsfri.

För att din anmälan ska godkännas måste din kompostbehållare vara isolerad och skadedjurssäker.

Miljöförvaltningen har en handläggningstid på ca 6 veckor för denna typ av ärende.

Komposteringen och omhändertagandet av den färdiga komposten ska ske inom den egna fastigheten och på ett sådant sätt att olägenhet inte uppstår.

Anmälningsplikten för kompostering av hushållsavfall och reglerna för förlängt hämtningsintervall regleras i Mullsjö kommuns renhållningsordning.