MEMAB logotyp

Källsortering och återvinning

Den 1 januari 2018 övergår driften av sortergårdarna och återvinningscentralerna i Mullsjö kommun till June avfall och Miljö AB. De kommer då att kallas sortergårdar i hela området. Förändringen innebär att du kan lämna ditt grovavfall på samtliga 11 sortergårdar i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun. 

Sortergården stängd under v. 1 och 2

Observera att sortergården i Mullsjö planeras att hållas stängd under vecka 1 och 2, 2018, för att nuvarande entreprenör och June Avfall ska kunna göra ett skifte med containrar och övrig utrustning på gården. Vi hänvisar till någon av de andra sortergårdarna under denna tid. Även Habo sortergård kommer vara stängd under denna tid.

Öppettider 2018

Sortergårdarnas öppettider skickas i separat utskick i början av år 2018 till samtliga hushåll och de kommer även att finnas på www.juneavfall.se 

Här nedan får du information om hur ditt avfall ska sorteras och vart du kan lämna det. Det finns också information om kompostering och farligt avfall. Observera att detta gäller 

Du ansvarar själv för att dina sopor källsorteras på rätt sätt. Vill du veta mer så titta i vår sopsorteringsguide, se länk i rutan länktips.

Rutiner för brännbart avfall

Från och med 2017 körs vårt brännbara avfall till Jönköpings Energi värmeverk på Torsvik.

För er som lämnar brännbart avfall på Återvinningscentralen Borrgatan, ”Tippen”, gäller följande för avfallet;

-          får inte innehålla; farligt avfall, riskavfall, elektronik eller däck

-          annat icke brännbart avfall

-          inte större enheter än 0,5 x 0,5 x 1,0 meter

-          övrigt större brännbart avfall sorteras som brännbart grovavfall och lämnas i separat container

Det sistnämnda är för att förhindra att något fastnar i pannan och orsakar driftstörningar.

Jönköpings Energi har högt ställda kvalitetskrav på inkommande fraktioner, för att minska negativ miljöpåverkan vid förbränning.