MEMAB logotyp

Hämtningsintervall av hushållsavfall

Från och med 1 januari 2018 ansvarar June Avfall och Miljö AB för att hämta in avfall och slam från samtliga hushåll i kommunen, både från villahushåll och från hyres- och bostadsrätter.

Nedanstående information gäller tills vidare.

Ditt hushållsavfall hämtas varannan vecka. Om du anmält till Miljöförvaltningen för Habo och Mullsjö kommuner att du komposterar ditt matavfall i en isolerad och skadedjurssäker kompost kan du få tömning var fjärde vecka. 

Vill du beställa en extra tömning eller har frågor rörande hämtning eller ditt abonnemang, kontakta kundtjänst på June Avfall och Miljö AB.

Ställ fram kärlet senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Kärlet ska placeras vid tomtgräns om inte annan plats anvisats av oss. Hjulen och det stora handtaget ska vara vänt utåt vägen. Felaktigt placerade och överfulla kärl, där locket inte kan stängas töms inte. Blir ditt kärl överfullt ska du antingen beställa en extra tömning eller ställa ut en extra sopsäck på tömningsdagen. Kontakta kundtjänst för mer information.

Låt alltid kärlet stå kvar på tömningsplatsen tills det blivit tömt. Ibland kan förseningar förekomma.