MEMAB logotyp

Hushållsavfall 2018, när hämtar vi hos dig?

Från och med 1 januari 2018 ansvarar June Avfall & Miljö AB för att hämta in avfall och slam från samtliga hushåll i kommunen, både från villahushåll och från hyres- och bostadsrätter.

 

För mer information, se June Avfall & Miljö ABs webbplats via länk under kontakt.