MEMAB logotyp

Hushållsavfall

Hämtning av hushållssopor

Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har bildat ett gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB. Bolaget kommer att överta utförandet av avfallsverksamhet i ägarkommunerna den 1 januari 2018. 

Vid utebliven sophämtning ring June Avfall & Miljö AB på 036-17 19 00.

 

Detta får inte vara med i soppåsen eftersom avfallet skickas till förbränning:

  • Metallföremål och skrot

  • Elektronik

  • Farligt avfall

  • Förpackningar

  • Trädgårdsavfall

Du hittar källsorteringsguide på Mullsjö kommuns webbplats.