MEMAB logotyp

Hushållsavfall

Från och med 1 januari 2018 ansvarar June Avfall & Miljö AB för att hämta in avfall och slam från samtliga hushåll i kommunen, både från villahushåll och från hyres- och bostadsrätter.

 

För mer information, se June Avfall & Miljö ABs webbplats via länk under kontakt. 

Vid utebliven sophämtning ring June Avfall & Miljö AB på 036-17 19 00.