MEMAB logotyp

Hushållsavfall

Hämtning av hushållssopor

Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har bildat ett gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB. Bolaget kommer att överta utförandet av avfallsverksamhet i ägarkommunerna den 1 januari 2018. 

BEGES hämtar hushållsavfallet i Mullsjö kommun fram till och med 31 december 2017.

Vid utebliven sophämtning ring vår kundtjänst på 0392-140 43.

Vid andra frågor om renhållning går det också bra att kontakta kundtjänst på Mullsjö Energi & Miljö AB.

 

Detta får inte vara med i soppåsen eftersom avfallet skickas till förbränning:

  • Metallföremål och skrot

  • Elektronik

  • Farligt avfall

  • Förpackningar

  • Trädgårdsavfall

Gå in på vår sopsorteringsguide för mer information.

 

 

Människor slänger skräp i en av BEGES containrar