MEMAB logotyp

Farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Hit räknas till exempel sånt som är giftigt, cancerframkallande, brandfarligt eller smittförande.

Om det farliga avfallet blandas med hushållsavfall kan det inte tas om hand på rätt sätt. Det kan då orsaka stora skador på både miljö och människor.

Farligt avfall ska sorteras ut från vanligt hushållsavfall och olika former av farligt avfall ska hanteras separat.

Det finns inget sätt att sortera blandat avfall i efterhand, utan det måste källsorteras från början.

Omhändertagandet av det farliga avfallet regleras av bestämmelser och lagar. 

Det är vi som konsumenter som påverkar hur mycket miljö- och hälsofarliga produkter som tillverkas och hur farligt avfallet blir.

Det som oftast hamnar i soppåsen i stället för att hanteras som farligt avfall är: 

 • Burkar, sprayflaskor och tuber med tex. färg.
 • Småbatterier
 • Leksaker och gratulationskort med batteri och batteridrivna elprodukter så som telefoner och rakapparater.
 • Glödlampor
 • Rengöringsmedel

Oljor, batterier och kemikalierester med mera

Exempel på farligt avfall är;

 • batterier
 • bekämpningsmedel
 • brandvarnare
 • fotokemikalier
 • färg och lack innehållande organiska lösningsmedel
 • kvicksilvertermometrar
 • lysrör
 • lösningsmedel
 • spillolja
 • oljefilter
 • syror och sprayburkar

Dessa kan du lämna på Återvinningscentralen på Borrgatan 7 i Mullsjö.

Eternit

För Eternit (asbest) gäller särskilda regler.

Kontakta alltid BEGES Containerservice AB, 0392-123 59, om du ska lämna Eternit.

Små mängder tas emot om det är förpackat och inplastat i minst två lager till ett pris av 5:50 per kg. Vid större mängder lämnas offert.

Pil upp

Bildäck

Bildäck omfattas av producentansvar och skall lämnas till däckförsäljare. 

De har skyldighet att ta emot.  

Mediciner och riskavfall som kanyler med mera

Lämna mediciner till apoteket. De tillhandahåller särskilda påsar som man lägger läkemedlen i innan man lämnar in dom.

Om du har kanyler, sprutor och annat stickande eller skärande material så ska de lämnas till apoteket.

De ger dig en särskild kanylburk. Följ anvisningarna som följer med burken och lämna den sedan till apoteket igen.

Lagar och bestämmelser

Renhållningsordning i Mullsjö kommun (Pdf 96 kB)

Avfallsförordningen (2011:927).

Miljöbalk (1998:808)