MEMAB logotyp

Taxa renhållning

Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har bildat ett gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB. Bolaget kommer att överta utförandet av avfallsverksamhet i ägarkommunerna den 1 januari 2018. Avfallsbolaget har uppdraget att ta fram förslag till taxor för 2018 för hushållen i ägarkommunerna. 

 

För att se de nya taxorna går ni till June Avfall & Miljö AB välj sedan fliken Taxor villahushåll.