MEMAB logotyp

Taxa renhållning

Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har bildat ett gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB. Bolaget kommer att överta utförandet av avfallsverksamhet i ägarkommunerna den 1 januari 2018. Avfallsbolaget har uppdraget att ta fram förslag till taxor för 2018 för hushållen i ägarkommunerna. 

Här nedan kan du ta del av regler för avgifter och abonnemang, som gäller fram till och med 31 december 2017.

För att läsa den fullständiga taxan, se "Taxa Renhållning" som pdf under dokumentrutan.

Hushållsavfall Villa/Parhus/Kedjehus/Bostadsrätt

Kärlstorlek

Hämtningsintervall 

Fast avgift 

Rörlig avgift 

Totalt

190 liter

Varannan vecka 

 875  2025

2900 

 

Var 4:e vecka*

 875  725

1600

370 liter 

Varje vecka

 875  6875

7750

 

Varannan vecka

 875 3825

4700

660 liter 

Varje vecka

 875 13250

14125

 

Varannan vecka 

 875 6750

7625

* Endast hushåll som gjort en anmälan om kompostering  till "Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner" kan få månadstömning, se blanketter


Hushållsavfall Fritidshus, tiden 16 maj – 16 september

Kärlstorlek

Hämtningsintervall 

Fast avgift Rörlig avgift Totalt

190 liter

Varannan vecka

875 850 1725
 

Var 4:e vecka

875 300 1175
370 liter Varannan vecka 875 2125 3000

 

Hushållsavfall Flerfamiljshus (Taxa inklusive moms)

Kärlstorlek

Hämtningsintervall 

Fast avgift/lägenhet

Rörlig avgift/kärl

Totalt

190 liter

Varje vecka

575 2550

3125

 

Varannan vecka

575 1800

2375

370 liter 

2 ggr per vecka

575 7300

7875

 

Varje vecka

575 3550

4125

  Varannan vecka 575 2425 3000

660 liter 

2 ggr per vecka

575 12175

12750

 

Varje vecka

575 6050

6625

  Varannan vecka 575 4050 4625

 

Hushållsavfall Lokaler/Verksamheter/Industrier (inkl moms)

Kärlstorlek

Hämtningsintervall 

Fast avgift 

Rörlig avgift 

Totalt

190 liter

Varje vecka 

575 3400

3975

 

Varannan vecka

575 1900

2475

370 liter 2 ggr per vecka 575 13800 14375

 

Varje vecka

575 6950

7525

 

Varannan vecka

575 3275

3850

660 liter 2 ggr per vecka 575 14400 14975

 

Varje vecka

575 10775

11350

 

Varannan vecka 

575 6275

6850

 

Extra tömning

Kärlstorlek

Hämtningsintervall 

Taxa inkl. moms (kr)

190 liter

Per tillfälle

   316,78

370 liter

Per tillfälle

   354,05


Latrin, tiden 15 maj – 15 september (fritidshus)

Boende

Hämtningsintervall 

Taxa inkl. moms (kr)

Permanent 

1/fjorton dagar 

4 658,50

 

1/månad

1 929,95

Fritidshus

9 ggr/säsong

2 076,69

Fritidshus

4 ggr/säsong

1 281,09


Slamtömning

Boende

Specificering 

Taxa inkl. moms (kr)

Permanentbostad

Tömning brunn

 1100

Fritidshus

Tömning brunn

 1300

  

Kärlplacering

Kärl skall inför varje hämtning vara placerade fristående, max 1,5 meter från tomtgränsen. De ska vara väl synliga och placerade med den sida som har gångjärn och hjul ut mot vägen/gatan. Kärlet ska vara utställt senast klockan 06.00 hämtningsdagens morgon för garanterad hämtning.

Information och fullständig taxa finns att läsa i dokumentet "Renhållning i Mullsjö". Se pdf under dokumentrutan.