MEMAB logotyp

Renhållning i Mullsjö kommun

Från och med 1 januari 2018 övertar June Avfall & Miljö utförandet av avfallshanteringen i Mullsjö Kommun.

June Avfall och Miljö AB ansvarar för att hämta in avfall och slam från samtliga hushåll i kommunen, både från villahushåll och från hyres- och bostadsrätter. 

Kontakta June Avfall & Miljö vid frågor

Från och med 2018-01-01 hittar du information om avfallshanteringen i kommunen på www.juneavfall.se Frågor kan du ställa via mail på info@juneavfall.se eller på telefon på nummer 036-17 19 00

Fram till årsskiftet vänder du dig till Mullsjö Energi & Miljö AB med dina avfallsfrågor. 

Sortergårdar 2018

Den 1 januari 2018 övergår driften av sortergårdarna och återvinningscentralerna i de tre kommunerna till June Avfall & Miljö. De kommer då att kallas sortergårdar i hela området. Förändringen innebär att du kan lämna ditt grovavfall på samtliga 11 sortergårdar i de tre kommunerna. 

Öppettider 2018

Sortergårdarnas öppettider skickas i separat utskick i början av år 2018 till samtliga hushåll och de kommer även att finnas på www.juneavfall.se 

Sortergården stängd v. 1 och 2, 2018

Sortergården, nuvarande Återvinningscentralen, i Mullsjö planeras att hållas stängd under vecka 1 och 2, 2018. Vi hänvisar till någon av de andra sortergårdarna under denna tid. Även Habo sortergård kommer vara stängd under denna tid.