MEMAB logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Om oss

Mullsjö Energi & Miljö AB är ett helägt kommunalt bolag.

Vi på Mullsjö Energi & Miljö AB (MEMAB) arbetar  i kommunen  inom 3 olika områden;

Vatten och avlopp 

Vi ansvarar för allt som har med vatten och avlopp att göra i kommunen.

Fjärrvärme
Vi värmer samtliga kommunens fastigheter i Mullsjö tätort med fjärrvärme.

Flera industriverksamheter och många privata fastighetsägare, stora som små, är anslutna till vårt fjärrvärmenät. 
Läs mer om oss via vår broschyr, se länk under dokument.

 

 

Fakta i korthet om oss:


Vi som arbetar i bolaget

Vi är nio personer i bolaget.

Fem av oss sköter drift av VA- och fjärrvärmeanläggningar. Dessa anläggningar måste alltid hållas i drift. Det innebär att vi i ett beredskapssystem har kontroll över verksamheten dygnet runt, året om.

På kontoret har vi VD, ekonomiansvarig, teknisk handläggare och kundtjänstansvarig.

 

VA verksamhet

•Två vattenverk, ett i vardera Mullsjö och Sandhem.
•Två avloppsreningsverk, ett i vardera Mullsjö och Sandhem.
•Ca 200 km ledningsnät
•Ca 2200 abonnenter
•Omsättning ca 11 MSEK

 

Fjärrvärme

•Tillgänglig panneffekt ca 9 MW, biobränslebaserat.
•Tillgänglig reserveffekt ca 3 MW, oljebaserat.
•Energiomsättningen under 2011 beräknas till ca 21  GWh.
•Ansluten effekt ca 9 MW
•Omsättningen ca 14,0 MSEK.
•Ca 25 km fjärrvärmekulvert finns i gatorna i Mullsjö.
•Ca 220 kunder är anslutna och omfattar motsvarande ca 2100 hushåll.