MEMAB logotyp

Om oss

Mullsjö Energi & Miljö AB är ett helägt kommunalt bolag.

Vi på Mullsjö Energi & Miljö AB (MEMAB) arbetar  i kommunen  inom 3 olika områden;

Vatten och avlopp 

Vi ansvarar för allt som har med vatten och avlopp att göra i kommunen.

Fjärrvärme
Vi värmer samtliga kommunens fastigheter i Mullsjö tätort med fjärrvärme.

Flera industriverksamheter och många privata fastighetsägare, stora som små, är anslutna till vårt fjärrvärmenät. 
Läs mer om oss via vår broschyr, se länk under dokument.

 

 

Fakta i korthet om oss:


Vi som arbetar i bolaget

Vi är nio personer i bolaget.

Fem av oss sköter drift av VA- och fjärrvärmeanläggningar. Dessa anläggningar måste alltid hållas i drift. Det innebär att vi i ett beredskapssystem har kontroll över verksamheten dygnet runt, året om.

På kontoret har vi VD, ekonomiansvarig, teknisk handläggare och kundtjänstansvarig.

 

VA verksamhet

•Två vattenverk, ett i vardera Mullsjö och Sandhem.
•Två avloppsreningsverk, ett i vardera Mullsjö och Sandhem.
•Ca 200 km ledningsnät
•Ca 2200 abonnenter
•Omsättning ca 11 MSEK

 

Fjärrvärme

•Tillgänglig panneffekt ca 9 MW, biobränslebaserat.
•Tillgänglig reserveffekt ca 3 MW, oljebaserat.
•Energiomsättningen under 2011 beräknas till ca 21  GWh.
•Ansluten effekt ca 9 MW
•Omsättningen ca 14,0 MSEK.
•Ca 25 km fjärrvärmekulvert finns i gatorna i Mullsjö.
•Ca 220 kunder är anslutna och omfattar motsvarande ca 2100 hushåll.