MEMAB logotyp

Avfallsplan för Mullsjö kommun 2014 – 2017

Datum: 2011-06-22 Kategori: Bygga, bo & miljö, Kommun & politik

Ett förslag på framtidsplan för avfall och renhållning

  

Kungörelse

För allmänhetens kännedom finns handlingar angående Avfallsplan med bilagor och Renhållningsordning för Mullsjö Kommun 2014-2017.

Handlingarna finns på Mullsjö Energi och Miljö ABs hemsida och på informationscentret i Mullsjö Kommun.

 Yttrande över handlingar med bilagor önskas senast den 11/11 -13  och sänds till:

”Svar till Samråd om Avfallsplan och Renhållningsordning för Mullsjö Kommun 2014-2017”      

Mullsjö Energi & Miljö AB, Box 800, 565 18 Mullsjö

 

Samråd Avfallsplan och Renhållningsordning 2013 10 11 sign.pdf 

2013-10-10 av: Alf Florentzson