MEMAB logotyp

FNI, Fastighetsnära insamling

Datum: 2017-11-17 Kategori: Bygga, bo & miljö

Från och med 1 januari 2018 övertar June Avfall & Miljö renhållningen i Mullsjö

Avfallshantering i Mullsjö kommun 2018


Från och med 1 januari 2018 övertar June Avfall och Miljö AB utförandet av avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. June Avfall och Miljö AB är ett nybildat kommunalt bolag som ägs tillsammans av de tre kommunerna. Syftet med sammangåendet är att utveckla och förbättra avfallsverksamheten i de tre kommunerna för att kunna ge dig som invånarna en bättre och mer miljövänlig avfallshantering.


Sophämtning och slamtömning

June Avfall och Miljö AB ansvarar för att hämta in avfall och slam från samtliga hushåll i kommunen, både från villahushåll och från hyres- och bostadsrätter. 
June Avfall och Miljö AB kommer att erbjuda samtliga villahushåll abonnemang för fastighetsnära insamling av förpackningar, sortering av matavfall, hemkompost eller abonnemang för osorterat avfall. Information, priser och valblankett kommer att skickas ut strax efter sommaren 2018. Om du redan nu vill veta mer om de olika abonnemangen kan du läsa mer på www.juneavfall.se

Sortergårdar

Den 1 januari 2018 övergår driften av sortergårdarna och återvinningscentralerna i de tre kommunerna till bolaget. De kommer då att kallas sortergårdar i hela området. Förändringen innebär att du kan lämna ditt grovavfall på samtliga 11 sortergårdar i de tre kommunerna. 


Observera att sortergården i Mullsjö planeras att hållas stängd från och med 19 december vecka 51 till och med vecka 2, 2018,  för att nuvarande entreprenör och June Avfall ska kunna göra ett skifte med containrar och övrig utrustning på gården. Vi hänvisar till någon av de andra sortergårdarna under denna tid. (Även Habo sortergård kommer vara stängd under denna tid)


Öppettider på våra sortergårdar skickas i separat utskick i början av året till samtliga hushåll och de kommer även att finnas på www.juneavfall.se eller appen Sortera rätt med June Avfall som finns att ladda ner på Google play och Appstore. 


Fakturering

Samtliga abonnenter kommer att få en slutfaktura för avfallshanteringen från Mullsjö Energi och Miljö AB avseende avfallshanteringen för 2017. Från och med 1 januari 2018 fakturerar June Avfall och Miljö AB avfallshanteringen i Mullsjö kommun. 


Fakturor från June Avfall och Miljö AB kommer att skickas ut 3 gånger per år. Du som idag har autogiro eller e-faktura måste göra en nyanmälan angående detta för att få fakturan på detta sätt från June Avfall & Miljö AB.

 
Vatten, avlopp och fjärrvärme

Mullsjö Energi och Miljö AB fakturerar även i fortsättningen vatten, avlopp och fjärrvärme om fastigheten är ansluten till någon av dessa tjänster.  

Kontakt 

Från och med 2018-01-01 hittar du information om avfallshanteringen i kommunen på www.juneavfall.se Frågor kan du ställa via mail på info@juneavfall.se eller på telefon på nummer 036-17 19 00


Fram till årsskiftet vänder du dig till Mullsjö Energi & Miljö AB med dina avfallsfrågor.  
Med vänliga hälsningar Mullsjö Energi & Miljö AB och June Avfall & Miljö AB

2017-11-17 av: Alf Florentzson