MEMAB logotyp

Bevattningsförbud upphävt

Datum: 2018-06-27 Kategori: Bygga, bo & miljö

Bevattningsförbudet är upphävt från och med onsdag 27 juni.

Uppdatering 2018-06-27

Vi uppmuntrar alla att fortsätta använda vattnet klokt och inte bevattna i onödan. Om det kommer en ny värmebölja kan bevattningsförbud bli aktuellt igen, särskilt om bevattningen av gräsmattor tar fart.

Vi vill tacka alla som har haft tålamod med situationen och hoppas på en fin sommar till alla! 

---------------------------------------------------------------------------------

Bevattningsförbud 31 maj 2018

Bevattningsförbud i Mullsjö tätort och Västra Kärr gäller från och med torsdag 31 maj

Från och med 31 maj råder bevattningsförbud för Mullsjö tätort och Västra Kärr. Den senaste veckan har förbrukningen av vatten stigit med mer än 30 procent.

Vi har god tillgång på vatten i vattentäkten men vattenverket har inte kapacitet att rena och pumpa ut dricksvatten tillräckligt snabbt. Därför sjunker vattennivån i vattentornet och läget kan snabbt bli kritiskt om vi inte alla hjälps åt.

Bevattning i trädgård och påfyllning av pool förbjudet

Bevattningsförbudet gäller för alla abonnenter som får sitt vatten från Mullsjö Vattenverk och så länge det varma och torra vädret består. Det innebär att bevattning i trädgården och påfyllning av poler inte är tillåtet. Det finns företag som kör ut vatten till pooler om man känner att man absolut inte kan vänta. Vi har inte möjlighet att rekommendera företag, utan du får själv leta reda på dem via internet.

I Sandhem råder inte bevattningsförbud i nuläget.

Ökad vattenförbrukning orsaken till besparingen

De höga sommartemperaturerna under maj månad har gjort att vattenförbrukningen i Mullsjö tätort har stigit från 1200 kubikmeter per dygn till drygt 1600 kubikmeter per dygn. En ökning på mer än 30 procent.

Tillgången på vatten i vår vattentäkt är fortfarande god men vattenverkets kapacitet att rena och pumpa ut dricksvatten på ledningsnätet räcker inte till för en daglig förbrukning på över 1600 kubikmeter. Nivån i vattentornet sjunker vid en förbrukning på 1600 kubikmeter per dygn och när vattentornet är tömt kommer vi inte att kunna leverera vatten eftersom trycket försvinner.

Dags att bli vattensmart!

Förra sommaren var också torr och vi uppmuntrade alla att leva vattensmart. Hur resten av sommaren blir vet vi inte, men det är viktigt att du som vattenkonsument blir medveten om hur du använder vattnet. Läs om bra tips för att bli vattensmart i dokumentet Bli vattensmart (pdf 220 kb)

Tack för din hjälp! Små droppar fyller till slut ett vattentorn.

Vi kommer att lägga ut ny information här om läget förändras.

2018-06-28 av: Erika Svensson