MEMAB logotyp

Blanketter

Ägarbyte/Flyttanmälan

För privatbostad ägarbyte (pdf 445 kB) 

För företag och kommun ägarbyte (pdf 435 Kb)

 

Vatten och avlopp

(Öppnas i nytt fönster)

Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

 

Dispens sophämtning, kompostering och slamsugning.

För dispensärenden gällande sophämtning, kompostering och slamsugning, kontakta miljöförvaltningen i Mullsjö och Habo kommuner. Se kontaktuppgifter i rutan kontakt.

 

Renhållning

Från och med 2018-01-01 hanteras all renhållning av June Avfall & Miljö AB. Nedan ser du några av de ärenden som June Avfall & Miljö AB ansvarar för. För mer information, se rutan kontakt.

  • Ändring av renhållningstjänst, hämtningsintervall, storlek sopkärl och period för tömning 

  • Nytt abonnemang för sophämtning och/eller latrin

  • Slamsugning