MEMAB logotyp

Blanketter

Ägarbyte/Flyttanmälan

För privatbostad Flyttanmälan (pdf 445 kB) 

För företag och kommun Flyttanmälan (pdf 435 Kb)

 

Vatten och avlopp

Anmälan om anslutning till vatten och avlopp   Servisanmälan (pdf 80 Kb) 

 

Miljöförvaltningen i Habo & Mullsjö kommuner;

dispens från sophämtning (pdf 27 kB) 

kompostering av matavfall (pdf 49 kB)

Dispens från hämtning av latrin (pdf 104 kB)

 

 

Renhållning

Från och med 2018-01-01 hanteras all renhållning av June Avfall & Miljö AB. Exempel på ärende och vart du vänder dig.

 

June Avfall & Miljö AB;

Ändring av renhållningstjänst, hämtningsintervall, storlek sopkärl och period för tömning 

Nytt abonnemang för sophämtning och/eller latrin

Slamsugning