MEMAB logotyp

Blanketter

Ägarbyte/Flyttanmälan

För privatbostad Flyttanmälan (pdf 460 kB) 

För företag och kommun Flyttanmälan (pdf 465 Kb)

 

Renhållning

Ansökan om dispens från sophämtning Dispensansökan (pdf 27 Kb) 

Anmälan om kompostering av matavfall Kompostanmälan (pdf 49 Kb)

Ändring av renhållningstjänst, hämtningsintervall, storlek sopkärl och period för tömning Ändring tjänst (pdf 464 Kb)

Nytt abonnemang för sophämtning och/eller latrin Abonnemang (pdf 400 Kb)

Dispens från hämtning av latrin Dispens latrintömning (pdf 105 Kb)

 

Vatten och avlopp

Anmälan om anslutning till vatten och avlopp   Servisanmälan (pdf 80 Kb)