MEMAB logotyp

Jämförelsepriser för fjärrvärme i Mullsjö

Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.

Priserna finns också i en utskriftsvänlig version, se Pdf i dokumentrutan.

 

Kundkategori Småhus, samtliga priser inklusive moms.

Årlig energianvändning

Total kostnad/år

Varav under året

fast del

Varav under året

rörlig del

10 000 kWh 9 875 kr 1 125 kr 8 750 kr
15 000 kWh 14 250 kr 1 125 kr 13 125 kr
20 000 kWh 18 625 kr 1 125 kr 17 500 kr

25 000 kWh

23 000 kr 1 125 kr

21 875 kr

30 000 kWh

27 375 kr 1 125 kr 26 250 kr

40 000 kWh

35 125 kr 1 125 kr 35 000 kr

 

Kundkategori flerbostadshus och samfällighet med kategorital 2200

Årlig energianvändning Abonnerad effekt Total kostnad per/år Varav under året fast del  Varav under året rörlig del
80 MWh 36 kW  73 611 kr  25 386 kr  48 224 kr
193 MWh 88 kW 160 535 kr  44 193 kr  116 341 kr 
500 MWh
227 kW 403 703 kr  102 300 kr  301 403 kr 
1 000 MWh 455 kW 780 105 kr  177 300 kr 

602 805 kr 

 

Kundkategori lokaler och industrier med kategorital 1700

Årlig energianvändning Abonnerad effekt Total kostnad per/år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 47 kW 79 827 kr 31 603 kr 48 224 kr
193 MWh 114 kW 186 580 kr 70 239 kr 116 341 kr
500 MWh 294 kW 456 851 kr 155 449 kr 301 403 kr
1 000 MWh 588 kW 874 827 kr 272 022 kr 602 805 kr

 

Pil upp

 

 

Fjärrvärmetaxor för Mullsjö

Taxa för fjärrvärme exklusive moms

Taxa Abonnerad värmeeffekt Fast avgift/år Effektavgift/år Energiavgift/kWh Flödesavgift/kbm
1 0 - 20 kW 900 kr 0 kr  0,7 kr  1,50 kr
2 21 - 150 kW 3 400 kr 465 kr  0,45 kr  1,50 kr
3 151 - 500 kW 27 300 kr 330 kr  0,45 kr  1,50 kr
4 501 -   kW 73 500 kr 245 kr  0,45 kr  1,50 kr

 

Taxa för fjärrvärme inklusive moms

Taxa Abonnerad värmeeffekt Fast avgift/år Effektavgift/år Energiavgift/kWh Flödesavgift/kbm
1 0 - 20 kW 1 125 kr 0 kr 0,875 kr 0 kr
2 21 - 150 kW 4 250 kr 581,25 kr 0,5625 kr 1,875 kr
3 151 - 500 kW 34 125 kr 412,50 kr 0,5625 kr 1,875 kr
4 501 -   kW 91 875 kr 306, 25 kr 0,5625 kr 1,875 kr