MEMAB logotyp

Priser

Den årliga avgiften för fjärrvärme är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms av vilken taxa man hamnar i och vilken effekt fastigheten har.

En normalvilla hamnar i taxa 1 (se tabell nedan).

Din kostnad för uppvärmning beror sedan på hur stor din förbrukning är. Avtalet är indexerat, så att det följer den allmänna prisbilden och prisutveckling på energimarknaden.

Anslutningsavgift

Offert lämnas i varje enskilt fall och beror på fastighetens storlek, energi- och effektbehov.

Fjärrvärmetaxa 2013 exklusive moms

 

 

Taxa

Ansluten effekt

Fast avgift

Effektavgift

Energiavgift

Flödesavgift

 

kW

kr/år

kr/kW och år

öre/kWh

kr/m3

1*

0 - 20

900

-

70

-

2

21 - 150

3400

465

45,0

1,50

3

151 - 500

27300

330

45,0

1,50

4

501 - 1 500

73 500

245

45,0

1,50

 * För en villa blir avgiften ca 93 öre/kWh (inkl moms)

 

Fjärrvärmetaxa 2013 inklusive moms

 

 

Taxa

Ansluten effekt

Fast avgift

Effektavgift

Energiavgift

Flödesavgift

 

kW

kr/år

kr/kW och år

öre/kWh

kr/m3

1

0-20

1 125

0

87,5

0

2

21 - 150

4 250

581,25

56,25

1,875

3

151 - 500

34 125

412,50

56,25

1,875

4

501 - 1 500

91 875

306,25

56,25

1,875

 

Taxorna reviderades 2012-10-01

För mer information, kontakta oss gärna, se kontaktuppgifter i rutan kontakt.