MEMAB logotyp

Fjärrvärmens fördelar

Fjärrvärme är en trygg, prisvärd och miljövänlig uppvärmningsform med många fördelar. Idag värmer den merparten av alla flerfamiljshus i Mullsjö kommun och utbyggnadstakten är hög.

 

Bekvämt

Fjärrvärmen ger en jämn, behaglig värme och obegränsat med varmvatten. Fjärrvärmecentralen är automatiserad och följer utetemperaturen.

Pålitligt

Med fjärrvärme får du ett pålitligt system med låga underhållskostnader. Fjärrvärmecentralen är mycket driftsäker, med få rörliga delar.

Tryggt

Vår ständiga beredskapsverksamhet gör att driftavbrotten minimeras. Du betalar för den faktiska förbrukningen varje månad och kan lätt följa din förbrukning på värmemätaren.

Ger mervärden

Värmeväxlaren för att värma en villa tar liten plats. Den är oftast vägghängd med måtten omkring 90x60x40 cm. Gammal utrustning kan tas bort och fria ytor skapas.

Ekonomiskt

Kostnaden för att skaffa fjärrvärme är låg, även jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Fjärrvärmepriset har varit stabilt, sedan den nya verksamheten startade, och konkurrenskraftigt. Mycket talar även för att fjärrvärmeinvesteringen ökar värdet på ditt hus.

Miljöklokt

Fjärrvärme är en resurssnål och miljöklok uppvärmning av fastigheter. Du bidrar till att förbättra luften i Mullsjö. Praktiskt taget allt bränsle är rester från sågverk, träindustri (>90%). Resterande del kommer ifrån stödeldning med olja när det är riktigt kallt ute.