MEMAB logotyp

Biobränslepannor

Pannanläggningen för pellets och flis finns numera i norra ändan av Norra Industriområdet. Där finns tre pannor, vardera med en effekt på 3 MW.