MEMAB logotyp

Anslut till fjärrvärme

Varför ska jag ansluta till fjärrvärme?

 

Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera.

Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, levereras fjärrvärme från en central anläggning. En anläggning, med avancerad rening och kvalificerad personal, ersätter många små pannor.

Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme är värme som annars inte skulle ha kommit till nytta som t ex spillvärme från industrin, energi ur avfall och, eller som i Mullsjös fall, rester från skogsavverkning.

Bekvämt med fjärrvärme

Fjärrvärme är bekvämt och kräver ingen egen arbetsinsats för att skötas.
Fjärrvärme är dessutom bra för inomhusmiljön. Den luktar inte, bullrar inte och ger behaglig värme. (Hämtat från www.svenskfjärrvarme.se)

Fjärrvärmenätet har under åren 2005-2007 byggts ut med nya stamledningar bland annat i Skolgatan, Kyrkvägen , genom Västangård mot Tunnelgatan och genom Norra Industriområdet.

Välkommen att kontakta Mullsjö Energi & Miljös VD Claes Johansson för mer information:  

Telefon: 0392-140 62

E-post: memab@mullsjo.se