MEMAB logotyp

Fjärrvärme

Målsättningen med verksamheten är att kostnadseffektivt producera och leverera fjärrvärme på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Energicentrum A6 kan ni få oberoende användarrådgivning. Här får ni råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Fjärrvärmesystemet har idag en energiomsättning på ca 20 GWh. (Ca 6 GWh år 2005, 11 GWh år 2006 och 16 GWh 2007).

Fjärrvärmenätet, som idag är ca 14 km långt, förses vid normal drift med värme från en biobränsleeldad panncentral. Panncentralen finns i anslutning till norra industriområdet i Mullsjö. Det finns dessutom två stycken oljeeldade panncentraler. En finns på Vårdcentralen och på Syrénstigen. Dessa används som reserv eller som stöd under kalla vinterdagar.

Anläggningen för biobränsle har en kapacitet på 3× 3MW och pellets som bränsle.

Vårdcentralen har två oljepannor som tillsammans är på 1500 kW.

Syrenstigen har tre oljepannor som tillsammans är på 1500 kW.

De stora kunderna i fjärrvärmenätet består av kommunala byggnader, Mullsjö Bostäder, Bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare samt några industriverksamheter.

Mullsjö Energi & Miljö AB har ca 200 kunder.

Du som vill fördjupa dig ska ta kontakt med oss. Du kan även ta dig till Svensk Fjärrvärmes hemsida och läsa mer.

Du kan också titta på Energiföretagen

 

Verksamheten med fjärrvärme i Mullsjö startade i väldigt liten skala i slutet av 1970-talet. Verksamheten har inte haft någon större utveckling förrän beslut togs av kommunfullmäktige i slutet av 2004. Då beslöt man att en ordentlig satsning på fjärrvärme skulle göras och att oljeberoendet skulle minimeras.

Från 2005 har fjärrvärmenätet och energiomsättningen vuxit över 300% och expansionen fortsätter.

Praktiskt taget allt bränsle är rester från sågverk, träindustri (>90 %). Resterande del kommer från stödeldning med olja när det är riktigt kallt ute.

 

Energirådgivning

Vill du ha oberoende energirådgivning kan du vända dig till Energicentrum A6.

 

Pil upp