MEMAB logotyp
Alternativ text till min bild!
Alternativ text till min bild!Alternativ text till min bild2!Alternativ text till min bild!

Välkommen till Mullsjö Energi och Miljö!

Lagad läcka sparar vatten 

Vi vill tacka er som har hört av er till oss och varit angelägna om att vi ska spara på vårt fina vatten. Vår verksamhet har god nytta av observanta medborgare!

Goda resultat

I mitten på maj lagades en vattenläcka i Sandhem. Det har gett goda resultat! Preliminära siffror visar att produktionen av dricksvatten har minskat med 20 till 30 kubikmeter per dygn.

Stora vattenläckor

Det är vanligt att vattenläckor blir stora innan de blir synliga ovan mark. När en ledning går sönder rinner vattnet neråt i jordlagren. En del jordarter kan ta emot stora mängder vatten. Det är anledningen till att vattenläckor är svåra att upptäcka. Alla kommuner i landet brottas med detta problem.

Läckande ventiler kontrolleras dagligen

Efter reparationen i Sandhem finns två läckande ventiler på Sjörydsvägen. Våra tekniker kontrollerar dagligen ventilerna och flödet har minskat något den sista veckan. Denna typ av läckage från ventiler kan upphöra spontant men det kan ta flera veckor. Det är orsaken till att vi avvaktar med åtgärder ännu ett tag. Att byta ut dessa ventiler innebär, förutom att vi måste stänga av vattnet för boende i närheten, omfattande grävarbeten i gatan och trafikstörningar. Vi kommer att utföra dessa åtgärder om det blir nödvändigt, dock tidigast i slutet av augusti 2019.

Trots dessa läckande ventiler har alltså produktionen av dricksvatten minskat med 20 till 30 kubikmeter per dygn i Sandhem. Det får vi se som ett mycket positivt och vattenbesparande resultat! Och vi ser fram mot ytterligare förbättrnigar när läckaget från ventilerna är borta.

Kontakt

Kundtjänsten har öppet

Måndag - torsdag 09:00 – 11:30

Telefon: 0392-140 43

E-post: memab@mullsjo.se

Vid akut driftstörning

Om akuta driftstörningar, såsom vattenläcka, källaröversvämning eller avbrott i fjärrvärmeleverans inträffar utanför kundtjänstens öppettider ring kommunens växel, 0392-140 00 och be dem koppla dig vidare till Mullsjö Energi & Miljö.

Journummer på kvällar och helger

Vid akuta driftstörningar som inte kan vänta till nästa vardag.

Jourtid: Vardagar 16-08 samt helger

Journummer: 0392-103 13.

 

 

E-faktura

Nu kan du anmäla sig dig till e-faktura. De övriga betalningssätten såsom pappersfaktura och autogiro kommer att finnas kvar. Vissa banker erbjuder autobetalningar av e-faktura, till exempel Swedbank. Här hittar du alla frågor och svar om E-faktura.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi värnar om din personliga integritet och hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi berätta för dig att vi nu stärker skyddet ytterligare kring vår behandling av dina personuppgifter. 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Här läser du mer om integritetspolicyn (pdf 352 kB).