mullsjö logotyp

Medarbetare

Intranet: Mullnet

Mullnet är Mullsjö kommuns intranet.

Intranetet fungerar som en intern information- och kommunikationskanal mellan personer inom den egna organisationen.

Intranät eller intranet är ett slutet nätverk för datorer, därmed är styrt vilka som får tillgång till systemet. Anställda och politiker i Mullsjö kommun har tillgång till kommunens intranet.

Inloggning:

ditt användarnamn@mullsjo.se ex. Anna Svensson annsve@mullsjo.se 

Om du har dubbel efternamn, använder du de tre första bokstäverna i ditt första efternamn. Ex. Rolf Eriksson Sjöstrand har användarnamn roleri@mullsjo.se

Inloggninglänk finns till höger

Maila till servicedesk vid problem med inloggning

Självservice

Självservice är ett verktyg för anställda inom Mullsjö kommun där de själva rapporterar exempelvis frånvaro samt kan se sina löneuppgifter.

Självservice är ett slutet nätverk för datorer, därmed är det styrt till vilka som får tillgång till systemet. Anställda i Mullsjö kommun har tillgång till självservice.

Inloggning:

Ditt personnummer ex. 0000000000, utan de två första siffrorna. Lösenord får du från lön- och personalavdelningen

Inloggninglänk finns i länktipsrutan.

Maila till lön- och personalavdelningen vid problem med inloggning

Du kan även ringa lön- och personalavdelningen, se kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2017-10-02 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy