mullsjö logotyp

Har du synpunkter på kommunens tjänster?

Hjälp oss att bli bättre! Dina synpunkter är viktiga!

Vi vill gärna få reda på det! Dina tankar, idéer och klagomål ökar våra möjligheter att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.

Skicka in dina synpunkter och inom tre arbetsdagar får du en bekräftelse från oss med besked om handläggare. Inom tio arbetsdagar får du svar på hur sakfrågan hanteras. Under semesterperioden kan det dock ta längre tid.

 

Lämna dina synpunkter här: 

Synpunktsformulär

Personligt svar

En förutsättning för personlig respons på din synpunkt är att du anger kontaktuppgifter. Det går bra att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att svara.

All post (både vanlig post och elektronisk) till Mullsjö kommun är en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Information om PuL

2017-07-26 Innehåll: Annika Tompa Pálffy   Publiceringsansvarig: Annika Tompa Pálffy