mullsjö logotyp

Vi i sociala medier

Mullsjö kommun använder sociala medier för att kommunicera med våra medborgare och andra med intresse för vad som händer i kommunen.

Det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram. Genom att kommunicera genom flera kanaler så kan vi ge våra invånare bättre service och sprida kommunal information till flera.

Sociala medier- vad är det?

Sociala medier är ett av flera redskap som Mullsjö kommun kan använda för att via internet arbeta med marknadsföring, omvärldsanalys, bygga relationer, informera, kommunicera och ge service till invånare, kunder, företag, anställda, besökare osv.

Som sociala medier räknas exempelvis bloggar med kommentarfunktion, wikis, sociala nätverk såsom Facebook, Instagram och Twitter, men även Youtube, Flickr och virtuella världar.

Att tänka på

Anställda som använder sociala medier i det privata får skriva om kommunens verksamhet. Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller även här. Dock är det viktigt att tänka på lojalitetsplikten mot arbetsgivaren, särskilt för offentliganställda med förtroendeställning.
Om du är intresserad av att skapa ett konto inom kommunens verksamhet, är det viktigt att en förvaltningsplan skapas. Denna ska först godkännas av kommundirektör och kommunikationsansvarig.

Tänk på:
- sekretessregler gäller även när du agerar som privatperson
- allt du skriver på nätet kan bli offentligt
- ett olämpligt inlägg kan vara jobbigt att stå för efteråt.

Mer info hittar du i dokumentrutan "Riktlinjer för närvaro i sociala medier, Mullsjö kommun". Dessa riktlinjer är fastställda i kommunstyrelsen 2012-08-15, § 148.


Senast uppdaterad: 2018-09-25 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy