mullsjö logotyp

Personuppgiftsansvar

Vad innebär personuppgiftsansvaret?

Den personuppgiftsansvarige ska se till att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt personuppgiftslagen och har till exempel ansvaret får informationssäkerheten och att de registrerade får den information de har rätt till. Personuppgiftsansvaret är straff- och skadeståndssanktionerat.

 

Personuppgiftsombudet

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan järnfåras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När ett personuppgiftsombud utsetts ska detta anmälas till Datainspektionen.

Det åligger personuppgiftsombudet att självständigt:

• informera i organisationen om PUL
• föra förteckning över behandlingar
• samråda med Datainspektionen vid tveksamheter
• kontrollera organisationens behandlingar av personuppgifterna påpeka brister
• anmäla brister som ej rättas till Datainspektionen
• hjälpa registrerade

Personuppgiftsombudet i  Mullsjö kommun är IT-strateg, Dejan Nedic. Se kontaktuppgifter till höger.

2016-03-29 Innehåll: Dejan Nedic   Publiceringsansvarig: Annika Tompa Pálffy