mullsjö logotyp

Personuppgiftslagen

På de här sidorna kan du läsa om personuppgiftslagen, hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till.

I en kommun är normalt både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet.

Personuppgiftsombudet i Mullsjö kommun är IT-strateg, Dejan Nedic. Se kontaktuppgifter till höger. 

2016-03-29 Innehåll: Dejan Nedic   Publiceringsansvarig: Dejan Nedic