mullsjö logotyp

Enkla adresser på mullsjo.se

Adressen till de enskilda sidorna på kommunens webbplats, www.mullsjo.se, kan ändras med tiden. Därför har vi lagt in så kallade enkla adresser till vissa sidor som det kan vara aktuellt att länka till i olika sammanhang. Alla dessa adresser hittar du nedan. Använd alltid dessa vid länkningar. Dessa adresser ändras inte.

Om du vill ange adressen till Lediga jobb i kommunen så är den www.mullsjo.se med tillägget /jobb (snedsteck, jobb) det vill säga www.mullsjo.se/jobbSe URL i tabellen nedan.

 

Använd enkla adresser som genväg

Det är också bra att använda den enkla adressen till en sida du besöker ofta, för att komma snabbare dit. 

Enkla adresser kan även användas när man vill informera om en viss specifik sida på vår webbplats, en kort, enkel adress är lättare att komma ihåg. Till exempel:

Adress till pressmeddelanden: http://www.mullsjo.se/sv/Start-Mullsjo-Kommun/Overgripande/Press--och-informationsmaterial/Pressmeddelanden/

Enkel adress till pressmeddelanden: http://www.mullsjo.se/pressmeddelande


Nya enkla adresser tillkommer hela tiden. Listan nedan uppdateras löpande.

Sidans namn

Enkel adress

  Enkla adresserna nedan läggs till efter www.mullsjo.se så kommer du direkt till den sidan. Till exempel www.mullsjo.se/abc

Aktivt och hälsosamt åldrande

aktivt

Aktuella planer

samrad

Anhöriga och frivilliga

anhorigstod

Anpassa

anpassasida

Ansökan om abonnemang av hall

hallbokning

Avfall och återvinning

avfall

Avgifter

avgifter

Bibliotek

bibliotek

Bostäder

bostader

Bostäder sökes

oppnahem

Bostadsanpassning

bostadsanpassning

Bredbandsstrategi

bredband

Budget- och skuldrådgivning 

privatekonomi

Bygga, bo och miljö

byggabomiljo

Bygglov och tillstånd

bygglov

Dagverksamhet

dagverksamhet

Demensboende

demensboende

EU-val 2019

val
Ett Mullsjö för alla

ettmullsjoforalla

Evenemangskalender

evenemang

Exempelsida för redaktörer

exempelsida

Felanmälan

felanmalan

Feriepraktik

feriepraktik

Flytvästdepå - isutrustning

flytvast

Fritidshem

fritidshem

Föreningar

forening

Föreningsregister

foreningsregister

Företagsregister

foretagsregister

Förskola och barnomsorg

forskola

Förtroendemannaregister

fortroendeman

Gemensam administration

kommunadmin

Godman, förvaltare, överförmyndare

godman

Gymnasium

gymnasiet

hem - Mullsjö Bostäder

mb

Hjälp i hemmet

hjalpihemmet

Hälso- och sjukvård

halsosjukvard

Hur du kan påverka

paverka

Hämtningsintervall av hushållsavfall

hushallsavfall

Idrottshallar 

idrottshallar

Infocenter

infocenter

Information till utförare - LOV Valfrihetssystem i hemtjänst

forfragningsunderlag

Informationsträff gällande flyktingsituationen infotraff

Kommunfullmäktige

kfhandlingar

Konsumentrådgivning

konsument

Kontakt

kontakt

Kontakt anhörigstöd

kontaktanhorigstod

Kontaktperson, familjehem

kontaktperson

Kostenheten

kost

Klimatförändringar och miljö

strategisktmiljoarbete

Kronängskolan 

kronangskolan

Kundval i hemtjänst - LOV Valfrihetssystem i hemtjänst

lov

Kulturskola

kulturskolan

Kulturskola - anmälan till kurs

kulturskolakurs

Kvinnokafé

kvinnocafe

Lediga jobb

jobb

Lediga tomter

ledigtomt

Luncha med oss

lunchamedoss

Lyssna på kommunfullmäktige

lyssnapakf

Mat, lunch

lunch

Medborgarförslag

medborgarforslag

Medborgarenkät

tryggarekommun

Miljötips

miljotips

Miljöförvaltningen

miljoforvaltningen

Miljöprogrammet 

miljoprogrammet

Miljöutbildning

miljoutbildning

Mullsjö Energi och Miljö

memab

Mullsjö Bostäder

mullsjobostader

Mullsjö kommuns officiella märke

logotyp

Nationaldagen

nationaldagen

Nationell värdegrund

vardegrundaldre

Nyinflyttarpaket 

nyinflyttarpaket

Ny översiktsplan

oversiktsplan

Näringsliv och arbete

naringsliv

Omsorg och hjälp

omsorg

Other languages

translate

Outdoor

outdoor

Parkrestaurangens lunchmatsedel

parkrestaurangen

Pluspolarekortet

pluspolare

Policyer

policyer

Pressmeddelanden

pressmeddelande

Press- och informationsmaterial

press

Publiceringsmedgivande

medgivande

Hantering av personuppgifter

gdpr

Påsk- och valborgseldar

eldochfyrverkeri

Rengöring/sotning och brandskyddskontroll 

sota

Renoveringsarbete Trollehöjdskolan

trollehojdrenovering

Räddningstjänsten

raddningstjanst

Servicegarantier

servicegarantier

Simhallen

simhall

Simhallens öppettider

simhall/oppettider

Skollunch

skollunch

Sommarjobba inom omsorg

sommarjobbomsorg

Sommarjobbschansen

sommarjobbschansen

Sortergård

sortergard

Sotning

sotning

Speeddate speeddate

Startsida

startsida

Styrdokument

Styrdokument

Sveriges flagga

sverigesflagga

Synpunkter

synpunkter

Teknisk verksamhet

tekniska

Tieto Education

tieto

Trafikantveckan

trafikantveckan

Trollehöjdskolan

trollehojd

Trygghet och säkerhet

krisberedskap

Trygghet och säkerhet

trygghet

Trygg hemgång

trygghemgang

Träffar för allmänheten

medborgartraff

Turism

turism

Ung i kommunen

ungdom

Utbildning och Barnomsorg

utbildning

Välkommen

nyinflyttad

Välkommen till min ort

minort

Welcome

welcome

Äldre

aldre

Äldreboende

aldreboende


Senast uppdaterad: 2019-02-01 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy