mullsjö logotyp

Våld i nära relationer

Om du blir utsatt i en nära relation för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, hot om våld, trakasserier, ekonomiskt förtryck eller kränkning på annat sätt har du rätt att få hjälp av socialtjänsten.

En närstående kan vara en partner, en före detta partner, familj eller släktingar. I en partnerrelation kan det vara en person av annat eller av samma kön. Du har rätt till hjälp oavsett kön och sexuell läggning.

Det är inte ditt fel att du blir utsatt. Den som utsätter dig gör sig skyldig till brottsliga handlingar. Det kan svara svårt att lämna den person som skadar dig, du kanske har gjort flera försök. Du kan behöva hjälp att bryta dig fri och skapa dig en ny tillvaro.

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att hjälpa dig. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd, hjälp med boende, hjälp med eventuella barn eller att få en kontakt som kan stötta dig. Vi kan hjälpa dig med polisanmälan och med läkarbesök. Möjlighet finns att få samtal tolkade vid behov.

Barn

Socialtjänsten har ett ansvar att se till att barn inte far illa, det gäller barn som har bevittnat våld i nära relationer. Socialtjänsten ska arbeta för att dessa barn får det stöd och det skydd de kan behöva.

Polisanmälan 

Om brottet har kommit till polisens kännedom räcker det för att de ska kunna gå vidare med ärendet. Det kallas allmänt åtal och innebär att du själv inte behöver göra en polisanmälan. 

För mannen

Det finns möjlighet till hjälp för män som utövar våld eller hot om mot män eller kvinnor på Alternativ till våld i Jönköping. Där kan man få hjälp att ändra sitt sätt att hantera konflikter och att ändra på våldsbeteenden. Socialtjänsten kan hjälpa till att förmedla kontakt, kontakt tas inte mot någons vilja varken den som utsätts eller utsätter för våld.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2018-07-10 Ansvarig: Chef individ och familjeomsorg