mullsjö logotyp

Att vara barn och leva i en familj med våld

Att leva i en familj där någon vuxen är våldsam är ofta något som varken barn eller vuxna pratar om. Det blir en stor familjehemlighet. Men det är viktigt att veta att det finns fler barn som har det så i sina familjer.
Om du ser någon av din förälder bli slagen blir du förmodligen mycket orolig. Ibland kanske du försöker skydda den som blir slagen. Du kanske också utsätts för våld eller hot.

Vad är våld?

Våld är slag, sparkar, knuffar eller örfilar. Våld är också att bli förbjuden att gå ut, att inte få träffa sina kompisar eller att få sina saker eller leksaker förstörda. I Sverige finns lagar som förbjuder våld.

Aldrig barnets fel

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. De kan även tro att de kan förhindra det genom att t ex vara tysta och inte bråka så mycket. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barnets fel att en förälder slår en annan förälder. Det är alltid den som slår som har ansvaret.

Barnets situation

Barn som lever i en familj där det finns en våldsam förälder berättar ofta att de till exempel har:

  • svårt att sova eller drömmer mardrömmar 
  • svårt att äta 
  • svårt att koncentrera sig 
  • ont i magen 
  • ont i huvudet 
  • blir lätt arga i skolan eller på kompisar 
  • känner behov av att veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld

Prata med någon

Att berätta om att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person i din närhet som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder eller en äldre släkting. Du kan dessutom ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, en kurator på skolan eller personal på fritids.
Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan man alltid larma 112 och begära hjälp av polisen.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Jonas Castor