mullsjö logotyp

Barn som upplevt våld i hemmet

Pojke som blickar ut över vatten från en brygga

Barn som varit vittne eller åhörare av våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur de mår. 

Att inte visa någon reaktion betyder inte att det inte känns inuti eller att man glömt bort det man sett eller hört. Det är därför viktigt för barn att få berätta och prata om otäcka situationer man varit med om, speciellt om det är en nära person man upplevt skrämmande.

Individuellt stöd

Trappan-samtal är ett stöd för barn att bearbeta traumatiska händelser. Arbetsmodellen består av3-8 individuella krisbearbetande samtal som fokuserar på att hjälpa barnen benämna och berätta om våldshändelserna. Innan och efter samtalen med barnen hålls förberedande och avslutande samtal med en eller om möjligt båda föräldrarna. I det avslutande samtalet är barnet själv med. I samtalen får barnen möjlighet att rekonstruera och bearbeta det de varit med om, kunskap om vanliga reaktioner när man lever i våldets närhet samt hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna behov, tankar och känslor.
Samtalen är strukturerade och passar för barn från fyra år och uppåt.

Information till barn som bevittnat våld i hemmet

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Läs mer om detta på sidan sekretess, se även länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2018-09-05 Ansvarig: Jonas Castor