mullsjö logotyp

Gemensamt ansvar

Hemberedskap, vårt gemensamma ansvar

Alla har ett ansvar för att vi ska kunna leva i ett tryggt och säkert land. Ett stort ansvar vilar på det offentliga, men som privatperson har också du ett grundläggande ansvar. 

Du som privatperson, enskild individ ansvarar för ditt eget liv och din egendom och det allmännas ansvar är är att säkra befolkningens hälsa och överlevnad.

Du som individ bör klara dig själv i minst en vecka, utan någon samhällsinsats under en krissituation.

I ditt ansvar ingår att

vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag

vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar

aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna 

ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris. Följ länken i länktipsrutan för att komma till en checklista för din hemberedskap.

Det offentligas ansvar 

Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner, måste också ge dig som enskild individ förutsättning att hantera din egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att utsättas för skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt och att alla ska kunna räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka.


Senast uppdaterad: 2019-04-30 Ansvarig: Lennie Johansson