mullsjö logotyp

I nödsituation

Ring larmnumret 112. På detta nödnummer når du ambulans, brandkår/räddningstjänst och polis men även giftinformation.

112 skall endast användas i nödsituation. SOS-operatören ställer vissa viktiga frågor när du ringt 112. Läs mer om SOS Alarm på www.sosalarm.se

När det inte är lika bråttom

113 13- för information om allvarliga olyckor och kriser i samhället

113 13 är telefonnumret som du kan ringa för information om allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan ringa 113 13 dygnet runt, året om och få prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.
Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, utan bara vill ha eller lämna information om en större händelse som till exempel en storm, en influensaepidemi eller en brand, då ringer du 113 13.

Felanmälan 

Eldning utomhus

Information om eventuellt eldningsförbud i skog och mark finns på telefonsvarare 036-16 85 22.

Brandstationen i Mullsjö är normalt obemannad.

OBS! Vid brand skall alltid larmnumret 112 användas.


Senast uppdaterad: 2016-03-16 Ansvarig: Peter Qvarnström