mullsjö logotyp

Orostelefon mot våldsbejakande extremism

Orostelefonen kan du ringa om du är orolig för att någon i din närhet dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi. Du ringer 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få råd och stöd.

Orostelefon mot extremism

Rädda barnens Orostelefon 

Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras omgivning som håller på att radikaliseras. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd samt komma i kontakt med personer som arbetar i kommunen med dessa frågor. Till Orostelefonen kan du även ringa om du bara vill prata med någon om din oro.

Telefontider 

Telefontider är vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-16.00. De som svarar är utbildade samtalsstödjare och kan erbjuda samtal på flera språk. Samtalen är anonyma och personen som svarar har tystnadsplikt. Samtalet kommer heller inte att synas på telefonräkningen. 

Mer information

Vill du ha mer information om Orostelefonen hittar du en länk till Rädda barnens sida om denna i rutan för Länktips. 


Senast uppdaterad: 2017-05-16 Ansvarig: Peter Qvarnström