mullsjö logotyp

FAQ - beredskap

Här hittar du så kallade FAQs. FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling frågor och svar: svar på ofta förekommande frågor. På svenska skulle man kunna säga: ”Frågor och svar".

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Finns det utomhuslarm VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) även kallat ”Hesa Fredrik” i Mullsjö kommun?

 

Finns det utomhuslarm VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) även kallat ”Hesa Fredrik” i Mullsjö kommun

Svar: Nej. Hotrisken mot Mullsjö kommun är låg eftersom det inte finns någon krigsindustri och tillsammans med den lägre befolkningstätheten i kommunen gör att det inte har installerats något utomhuslarm i Mullsjö kommun. 

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • Via radio och TV.

  • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier

  • Som notis i Sveriges Radios app SR Play


Senast uppdaterad: 2019-04-30 Ansvarig: Nicklas Rang