mullsjö logotyp

Din säkerhet

Vårt arbete med säkerhet i Mullsjö kommun ska präglas av trygghet och beredskap. Här hittar du information, tips, kontaktuppgifter och råd för att göra din vardag lite säkrare och tryggare.

Krisberedskap, hemberedskap

Någon gång händer det - frågan är bara när. Kriser kan vara bränder, kraftiga översvämningar, vattenbrist på grund av låga vattennivåer, större trafikolyckor, kärnkraftsolyckor, el- och telefoniavbrott, pandemiska sjukdomar, sabotage eller annat. Orsaken kan vara olika, men det drabbar oss alla i samhället. 

Den värsta stormen på hundra år. Elen försvinner. Ingen vet hur länge. Viktiga transporter kommer inte fram. Tågen stannar. Flygen kan inte lyfta. Händelser i omvärlden försvårar importen av mat. Efter ett par dagar börjar det bli tomt påhyllorna i matbutiken. Ingen vet när de kan fyllas på igen. Viktiga it-system slås ut. Det går inte att göra kortköp. Den värsta översvämningen på hundra år. Hela samhällen står under vatten. Ingen vet hur länge. Ingen vet när samhälletkan återgå till det normala igen

Ansvaret för att vi ska kunna leva i fred och frihet delasav oss alla. Samhällets resurser måste först gå till demest utsatta. De flesta behöver klara sig själva en tid.Förbered dig för att klara vardagen för dig själv och dinanära om samhället inte fungerar som vi är vana vid. 

De 4 viktigaste när samhället drabbas av störningar av olika slag:

1. Information - kommunikation

Vid en större händelse kan allmänheten informeras på något eller flera av följande sätt: 

Kommunens Infocenter 0392-140 00, här på Mullsjö kommuns webbplats, Mullsjö kommun på facebook, www.krisinformation.se , Sveriges Radio Jönköping P4 samt informationsnumret 113 13.
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sänds via radio och tv.

Se till att du har en FMradio som fungerar utan ström för att kunna ta emot viktig information.

2. Vatten

3. Mat

4. Värme

Läs mer hur du kan stärka din hemberedskap på sidan Checklista: hemberedskap - din säkerhet i menyn.

Brandsäkerhet i hemmet

Ett tidigt larm om att det brinner tillsammans med rätt släckutrustning och rätt kunskap är avgörande för konsekvenserna av en brand. 
Har du rätt släckutrustning i hemmet så kan du oftast göra en första insats. Det är oftast denna tidiga insats som kan begränsa konsekvensen av branden. Kanske behöver du inte ens larma räddningstjänsten om du klarar att släcka en mindre brand själv. Du ska ha en fungerande brandvarnare hemma och du bör komplettera denna med en brandfilt och en 6 kg pulversläckare. Räddningstjänsten säljer inga brandsäkerhetsprodukter utan hänvisar till försäkringsbolag, brandsäkerhetsföretag, varuhus eller handlare.

Detta bör du ha i ditt hem

  • Minst en pulversläckare på 6 kg i hemmet

  • En brandvarnare på varje våning

  • Brandfilt

Gratis utbildning på webben om brandsäkerhet i hemmet 

Ta chansen och lär dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj. Utbildningen från Brandskyddsföreningen är gratis och genomförs på webben. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem. Utbildningen finns översatt på engelska, norska, danska, finska, somaliska och arabiska. Se filmen via länk under i rutan länktips.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

De första minuterna efter en olycka kan vara avgörande för hur stora chanser en skadad har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Kunskaper om första hjälpen och HLR, hjärt- och lungräddning, kan rädda liv.

Det finns några enkla saker du själv kan göra om du befinner dig på en olycksplats. Rädda, varna och larma är tre ord vi använder oss av. Lär dig göra rätt i väntan på hjälp. Gå utbildning i brandskydd eller första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Rädda - Se till att sätta dig själv och andra i din närhet i säkerhet.

Varna - andra så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma - när det har inträffat, eller riskerar att inträffa, en olycka som kräver insatser av räddningstjänst, ambulans eller polis. Ring 112

Det är de första minuterna direkt efter en olycka som är de viktigaste och mest avgörande för hur det kommer att sluta. Om du-har kunskap och vet hur du ska agera kan du göra stor nytta i väntan på räddningstjänst, polis eller ambulans. Det är också detta du kan lära dig på en utbildning. 

Kontakta räddningstjänsten för information om utbildningar.


Senast uppdaterad: 2019-04-30 Ansvarig: Nicklas Rang