mullsjö logotyp

Servicegarantier inom Hälso och sjukvård

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Kommunal hälso- och sjukvård erbjuds till dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen. Den medicinska bedömningen om behov av hemsjukvård, kan göras av läkare på vårdcentral eller av sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården.

Den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs dygnet runt.

 

Vi garanterar att

Du inom 5 dagar blir inskriven i hemsjukvården, efter att bedömning har gjorts.

 Du får du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som är huvudansvarig för dina sjukvårdsinsatser och som tillsammans med dig upprättar en individuell vårdplan som garanterar en god och säker vård. Vårdplanen följs upp minst var 6:e månad.


Vi förväntar oss att

 Du bidrar med att deltar i vårdplaneringen.


Senast uppdaterad: 2017-03-14 Ansvarig: Madelene Ericsson