mullsjö logotyp

Servicegarantier inom Hemtjänst Hemvård

Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal, som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål.

Hemtjänst/Hemvård

Hemvården i Mullsjö kommun betonar alla människors lika värde. Ett gott bemötande ska vara utgångspunkt för arbetet. Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov och förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv.

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du biståndshandläggare på utredningsenheten.

 

Vi garanterar att:

Du får en kontaktman inom 3 veckor

Tillsammans med kontaktmannen upprättar ni en genomförandeplan hur insatserna ska utföras

Du träffar personal som har kännedom om dina behov av stöd och hjälp

Personalen bär arbetskläder, har legitimation och synlig namnskylt som visa att det tillhör äldreomsorgen personal

När personalen kommer hem till dig presenterar de sig och talar om vad de heter

Vid besök knackar eller ringer personalen alltid på dörren även om det har nyckel med sig. De öppnar endast med nyckel efter överenskommelse

När nycklarna inte används förvaras de i säkra nyckelskåp

Alla som arbetar inom hemvården har tystnadsplikt

 

Vi förväntar oss att:

Du själv eller din företrädare deltar i upprättandet av din individuella genomförandeplan.

Du eller din företrädare berättar för oss om du är missnöjd eller har synpunkter.


Senast uppdaterad: 2017-02-21 Ansvarig: Madelene Ericsson